Kategóriák

A SZEMÉLYES ADATOK SÜTIK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJA

Szolgáltató:
SPERKY Kft.
Starozagorská 6
Kassa, 040 23
45551596
Adószám: 2023033276
Közösségi adószám: SK2023033276
E-mail: marketing@sperky-eshop.sk

1) A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJA
A személyes adatok feldolgozása a következő célokkal történik
a) A weboldal működésével kapcsolatos szolgáltatások nyújtása a weboldal megfelelő
működéséhez.
b) A weboldal látogatottságának nyomon követése és a forgalom forrásainak meghatározása - a
nyomon követés a weboldal teljesítményének javítása érdekében.
c) Célzott reklámok megjelenítése a weboldalon, a weboldal látogatóinak viselkedésének és
internetes kereséseinek azonosítása alapján, valamint az egyes marketing tevékenységek
hatékonyságának értékelése és a weboldal felhasználók számának nyomon követése.

2) A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK JOGSZERŰSÉGE

d) A személyes adatok feldolgozásának jogszerűsége az a) pontban említett célokra:
A személyes adatok kezelése a 95/46/EK irányelvet hatályon kívül helyező, az egyéneknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2016/679 európai
parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján
történik.
e) A személyes adatok b)-c) pontok szerinti célokkal történő, kezelésének jogszerűsége:
A személyes adatok kezelése a 95/46/EK irányelvet (általános adatvédelmi rendelet)
hatályon kívül helyező, a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és
tanácsi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján történik.

A megadott hozzájárulás minden esetben önkéntes alapon történik és feltétel nélküli. Ez azt jelenti,
hogy még ha az érintett személy nem is adja meg, akkor is jogosult a weboldalak, online szolgáltatások
és termékek látogatására, böngészésére és használatára olyan mértékben, amennyire a sütik-k nem
szükségesek, a webhely funkcionalitásához és elérhetőségéhez. Ha a sütik-k használatát korlátozzák
vagy elutasítják, ez hatással lehet a weboldalak és a weboldal-szolgáltató egyes weboldalainak és
szolgáltatásainak funkcionalitására és elérhetőségére, ami azt eredményezheti, hogy a kiválasztott
szolgáltatások egy része, vagy egésze nem lesz teljesen működőképes vagy elérhető.
3) A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁRA VONATKOZÓ JOGI KÖTELEZETTSÉG
Az a)-c) pont szerinti célokkal, nem kerül sor személyes adatok feldolgozására, külön jogszabály
alapján.
4) A SZEMÉLYES ADATOK LISTÁJA

a) A weboldal üzemeltetésével kapcsolatos szolgáltatások:
A weboldalak elérése és használata során gyűjtött személyes adatok automatikusan továbbításra kerülnek az üzemeltető
szerverére. A következő információkat ezután beavatkozás nélkül rögzítik és tárolják, amíg automatikusan törlődnek. A tárolt

információk a következőkből állnak: a hozzáférő eszköz IP-címe, a hozzáférés dátuma és időpontja, a letöltött fájlok neve és
URL címe, a weboldal, ahonnan a hozzáférés történt, (az URL-linkkel együtt), a használt böngésző és a felhasználó operációs
rendszerére vonatkozó információk, valamint az internet-hozzáférés üzemeltetőjének neve.
b) A végeszközön tárolt sütik
c) A végeszközön tárolt sütik
5) ÉRINTETT SZEMÉLYEK
Az a)-d) pontok alkalmazásában az érintett személyek, az üzemeltető weboldalainak felhasználói.
6) A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSI IDEJE
Az a) pont szerinti célokra:
Az ideiglenes sütik az internetes böngésző bezárása után automatikusan törlődnek, és lehetővé teszik bizonyos információk
tárolását, a keresés megkönnyítése érdekében, a weboldal helyének beállítása során.
A b)-c) pont szerinti célokra:
Az állandó sütik-k az érvényességi idejük lejártáig tárolva maradnak az Ön eszközén. (például néhány hétig, hónapig, de
legfeljebb 13 hónapig, vagy amíg az Ön részéről nem törlődnek).
A webhely bármely látogatója törölheti a sütiket, függetlenül attól, hogy azok állandóak vagy
ideiglenesek.
7) AZ ENGEDÉLYEZETT ÜZEMELTETŐ ÉRDEKE
A megadott adatok feldolgozása a webhelyen a weboldal üzemeltetésével kapcsolatos szolgáltatások nyújtása,
a weboldal tartalmának javítása és optimalizálása, a rendszerek és eljárások helyes és biztonságos
működésének megelőzése és biztosítása, valamint a weboldal tartalmának és eljárásainak javítása érdekében a
webhely üzemeltetőjének jogos érdeke.
8) SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA HARMADIK FÉLNEK
A webhely üzemeltetője, egy harmadik fél szolgáltatásait használja a weboldalán, mint például a Google
Metric Tools (Google Analytics, Google Tag Manager), a Meta közösségi hálózatokon (pl. Facebook,
Instagram) a tartalom megosztására és lájkolására szolgáló gombok. Ezen szolgáltatások használatához a
webhely üzemeltetője, a harmadik fél kódjait rögzíti a kódjába, amelyek teljes funkcionalitásához, szükség
lehet sütik tárolására. Ez a harmadik felek sütik-k elfogadásához vezet. A harmadik félhez kapcsolódó sütik-k
(a teljesítményhez és a célzott fókuszhoz közvetlenül kapcsolódó sütik-k) elfogadása esetén, az Ön adatai,
olyan országokba kerülhetnek, ahol a harmadik fél székhelye található (például az USA).
9) MŰSZAKI ÉS SZERVEZETI BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
A személyes adatok védelmét szolgáló technikai és szervezési intézkedések az üzemeltető belső
szabályzatában kerülnek feldolgozásra. A biztonsági intézkedések, a fizikai és tárgyi biztonság, az
információbiztonság, a titkosított információk védelme, a személyzeti adminisztratív biztonság, a szenzitív
információk védelme és a szervezet biztonsági politikájában felsorolt, pontosan meghatározott hatáskörök és
kötelezettségek területén történnek.
10) SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁJA
Az a)-c) pontokon belül a személyes adatok gyűjtése sütik-kon keresztül történik, normál személyes
adatokként szerepelnek.
11 ) SZEMÉLYES ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA
A sütik-kon keresztül gyűjtött személyes adatok kizárólag marketing célokat szolgálnak, és nem kerülnek
nyilvánosságra.
12) AUTOMATIZÁLT EGYEDI DÖNTÉSHOZATAL VAGY PROFILALKOTÁS
A személyes adatok feldolgozása során nincs automatizált egyedi döntéshozatal vagy profilalkotás.
13) HARMADIK FELEK

Harmadik fél alatt olyan más felhatalmazott szervezetet értünk, amely az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679 rendelete a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról szóló 6. cikk (1) bekezdésének c) pontján alapuló jogalap alapján a sütik-k feldolgozását
igényelheti, amellyel a 95/46/EK irányelvet (általános adatvédelmi rendelet) hatályon kívül helyezték.
14) SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI
A személyes adatok címzettjei a Google vállalat és a Meta vállalat, jogalapjuk a személyes adatok feldolgozása
során, az egyének védelméről és a szabad áramlásáról szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi
rendelet (EU) 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján a 95/46/EK irányelv (általános adatvédelmi
rendelet).
15) AZ ÉRINTETT SZEMÉLYEK JOGAI
Az érintett személy jogosult arra, hogy az üzemeltetőtől hozzáférést kérjen az érintett, kezelt személyes
adatokhoz, jogosult a személyes adatok törlésére vagy kezelésének korlátozására, a személyes adatok kezelése
elleni tiltakozásra, valamint a felügyeleti hatóság kezdeményezésére irányuló kérelem benyújtására. Ha az
üzemeltető az érintett személy hozzájárulásával kezeli a személyes adatokat, az érintett személynek joga van
ahhoz, hogy a személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás
megfellebbezése nem érinti a személyes adatoknak a hozzájáruláson alapuló, annak megfellebbezése előtti
feldolgozásának jogszerűségét. Az érintett személy jogait e-mailben vagy a jelen dokumentum elején megadott
üzemeltetői címen gyakorolhatja.


homeFőoldal

local_mall
cancel
cancel